Muling Pagkikita Ng Mag Best Friend, Nauwi Sa Kantutan